Със ЗАПОВЕД № 641/ 25 април  2012 год. на Кмета на община Габрово, във връзка с изискванията на  Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, е изградена Комисия, в състава на която са включени представители на Община Габрово, РЗИ, МВР, БЧК. Задачата на комисията е да упражнява: общо ръководство, координация и контрол на дейността  по  водно  спасяване и на изискванията, на които трябва да отговарят водните площи за осигуряване на безопасност и предотвратяване на удавяния в община Габрово.

Комисията проверява готовността на водните обекти  и дава становище (разрешение), за общо ползване за къпане.

Със същата заповед е забранено къпането в хидротехнически съоръжения, реки и неохраняеми водни площи.

Община Габрово се обръща към средствата за масова информация и всички граждани за съдействие и висок обществен контрол, а към родителите - за взискателност към децата. По всички въпроси, свързани с водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, можете да се обърнете на телефон 066/ 80-64-36 или 0889/428285.

"Пука ли ти за боклука?" Есе на един млад габровец
24 април 2012
„Аз избрах, избери и ти!”
25 април 2012