Със Заповед №176 от 7.02.2012г. на кмета на Община Габрово се определят за неучебни дните от 8 до 10 февруари (включително) за учениците от всички учебни заведения на територията на община Габрово, поради усложнени метеорологични условия и очакваните през предстоящите дни обилни снеговалежи, ниски температури, намалена видимост и затруднено придвижване до учебните заведения.

Заповедта е сведена до знанието на всички директори на територията на общината за изпълнение.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране избра газификатор за Габрово
2 февруари 2012
Отменя се забраната за движение на автомобили над 10 тона в Габрово
8 февруари 2012