Община Габрово проведе трета среща със заинтересовани страни в сферата на градското развитие и устойчивост. На поредното събитие по проект „По-добро управление чрез сътрудничество за постигане на устойчиво градско развитие – URBANCOOP“ присъстваха представители на институции, ангажирани с опазването на околната среда, научните изследвания, социални партньори и работодатели. Заедно с кмета Таня Христова и екипа по проекта те обсъдиха начини за подобряване на партньорството си.

Общинските предприятия „Благоустояване“ и “Регионално депо за неопасни отпадъци“ споделиха, че комуникацията с първостепенния разпоредител Община Габрово е навременна и конструктивна. Като специализирани звена те изпълняват много от дейностите, свързани с поддръжката на зелената инфраструктура и чистотата – ключови елементи за градското развитие. 

Общинското дружество "Общински пътнически транспорт" информира, че към момента 90% от автобусния парк е обновен и постъпателно се преминава към електробусен превоз. По Националния план за възстановяване и устойчивост съвместно с Община Севлиево, предстои реализацията на проект, в рамките на който електобусите ще бъдат въведени и за междуградските линии. 

Община Габрово е дългогодишен партньор с Технически университет – Габрово и Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ по множество проекти, свързани с иновации, образование и развойни дейности.  Предстои партньорството да продължи с реализацията на интергрираната териториална инвестиция „Габрово - център на иновации, образование и предприемачество“, в рамките на която е включено преустройство, реновиране и изграждане на няколко обществени сгради и обособяване на Център за дигитални умения и иновации, "Къща на бъдещето" с производствено хале и споделено пространство "Шести участък". 

Бе констатирана нуждата традиционно силните отношения с природен парк „Българка“ в предходни периоди да бъдат възстановени. Ще се търси по-голямо взаимодействие за развитието на местността „Узана“, възстановяването и изграждането на екопътеки. 

Пресечната точка в съвместната работа с Областна дирекция „Бюро по труда“ и Регионален център за социална икономика във връзка с реализацията на бъдещите интегрирани териториални инвестиции ще бъде обезпечаването на контакти с работодатели и човешки ресурси за множеството дейности, които предстоят. Навременното информиране за възможности по национални програми също е от първостепенно значение за осигуряване на допълнително финансиране.

На финала на срещата всички участващи заявиха желание за бъдещо сътрудничество за постигане на устойчиво градско развитие и участие в съвместни инициативи, които са в контекста на Плана за интегрирано развитие на Община Габрово.

 

Две купи, 5 златни и 2 бронзови донесоха шахматистите на ШК "Орловец 1997"- Габрово от турнири през уикенда
15 април 2024
Ден на отворените врати в профилираните и професионални гимназии и средните училища в Габрово
16 април 2024