Габрово се присъедини към общинския пакт за превенция и противодействие на корупцията. Официалното подписване на Пакта стана факт по време на Национална конференция на тема „Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво“, организирана от Международния републикански институт (IRI). Сред участниците в събитието са министърът на правосъдието Атанас Славов, заместник-посланикът на САЩ в България Андриа Брулет-Родригез, регионалния директор за Европа на Международния републикански институт Пол Маккарти, кметовете на общините, присъединили се към Пакта – Габрово, Добрич, Пловдив, Хасково, Видин.

В рамките на двудневния форум представители на местната власт, правителствени и неправителствени организации, обсъждат въпроси, свързани с превенцията и противодействието на корупцията, прозрачността и участието на гражданите. Семинарът включва още теми като  възможности и истории за успех в борбата с корупцията и за повишаване на прозрачността на общинско ниво, както и насърчаване на гражданското участие за повишаване на отчетността и подобряване на разработването на политики - инструменти и добри практики. 

Пактът за противодействие и превенция на корупцията на общинско ниво на IRI представлява публичен ангажимент на политическите лидери във всяка община да подобрят прозрачността, ангажираността на гражданите и механизмите за превенция и противодействие на корупцията в общината. Подписването на Пакта е и израз на ясно изразена воля за разработването на програми с реформи от работните групи на общинско ниво.

Това, което предстои е създаване на съвместни работни групи във всяка от новоприсъединилите се пет общини с представители на гражданския сектор, общинската администрация. Тяхната задача ще е да изготвят проектопрограми за реформи с цел преодоляване на уязвимостите, които след това се представят на кметовете и общинските съвети за обсъждане, приемане и изпълнение.

Международният републикански институт (IRI) стартира програмата си за борба с корупцията през юни 2021г.в 10 български общини /Велико Търново, Столична община, Разград, Русе, Бургас, Кърджали, Благоевград, Враца, Перник, Стара Загора/, а през февруари 2023 г. я разширява към допълнителни 5 общини / Видин, Габрово, Добрич, Пловдив, Хасково/. В рамките на програмата IRI предоставя задълбочено разбиране за конкретните уязвимости към корупция посредством анализ по Методологията за оценка на уязвимостите към корупция (VCA).

Арогантно вандалско посегателство срещу автобус на Общински пътнически транспорт - Габрово
12 февруари 2024
Безплатен семинар за сексуално, репродуктивно, ментално здраве и активен начин на живот за младежите в Габрово
13 февруари 2024