Община Габрово спечели проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за ремонт и оборудване на Детска ясла „Зора” № 9. Общата стойност на проекта е 311 929 евро, като 85% от тях се финансират от Европейското икономическо пространство, а 15% - от Държавния бюджет на Република България.

Проектът „Общност, ориентирана към подобряване услугите за отглеждане на деца на територията на Община Габрово” цели осигуряването на благоприятни условия за предоставянето на висококачествени услуги за отглеждане на деца на територията на община Габрово.

Той предвижда ремонт и оборудване на сградата на Детска ясла Зора № 9 в кв. Младост, която е строена през 1972 г. и се състои от два корпуса с обща застроена площ 970 кв. м. Ремонтните дейности ще включат подмяна на дограма, ремонт на фасади, ремонт и отводняване на покриви, ремонт на ОВ, В и К и ЕЛ инсталации, отводняване и направа на външна канализация на двора за отвеждане на повърхностните води, ремонт на тротоарните настилки на 6 детски площадки и прилежащите тротоари към сградите, ремонт и доставка на нови детски съоръжения за площадките. Ще бъдат обособени зала за психомоторно развитие на децата, както и „приказен кът” за развитие на комуникативните умения на децата и осъществяване на развлекателни занимания. Ще бъде оборудвана кухнята, в която освен храната за детската ясла, се приготвя и млечната кухня за децата до 3-годишна възраст от Габрово.

Проектът предвижда и дейности за повишаване на капацитета и предоставяне на услуги за психомоторно развитие и интегриране на децата с увреждания в редовните детски образователни заведения.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Кметът преподава в последния час по предмета „Свят и личност” на абитуриенти от ПГТ
24 април 2009
Габровският карнавал – Няма криза!?
28 април 2009