От 1ви февруари започна приемането на заявления на граждани, желаещи да закупят дърва за огрев от общински и държавни гори за 2024 година. Мястото за подаване на заявлението е информационният център за обслужване на граждани в сградата на Община Габрово и съответното кметство или кметско наместничество, като срокът е до 31 март. Заявлението се подава от физически лица, представители на едно домакинство.

Информация относно цени на дървата за огрев с включено ДДС, както и бланка на заявлението, може да намерите в сайта на Община Габрово, в раздел ,,Земеделски земи и гори“ Земеделски земи и гори | Община Габрово (gabrovo.bg), в информационния център за обслужване на граждани в сградата на Община Габрово и в съответното кметство или кметско наместничество.

 

Програма за Енергийно обновяване – Етап II
2 февруари 2024
Днес е финалът на 30-я турнир по минифутбол
5 февруари 2024