На вниманието на Сдруженията на собствениците, които подготвят документи (технически паспорт, енергийно обследване, протоколи от проведени общи събрания и др.) с цел участие в процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“.

Процедурата бе отворена за кандидатстване на 2 юни 2023 г., а документи за участие се приемат в сградата на Община Габрово – Център за административно обслужване. Срокът за подаване на проекти към Министерството на регионалното развитие и благоустройството от страна на общините е до 29 февруари 2024 г.

С оглед подаването на качествено проектно предложение от страна на Община Габрово, като партньор на всяко едно Сдружение на собствениците, апелираме всички кандидати да представят своите документи за участие не по-късно от 15 февруари 2024 г.

„Годината на Дракона“ идва на 2 февруари в ДХС
1 февруари 2024
До 31 март се приемат заявления на граждани, желаещи да закупят дърва за огрев от общински и държавни гори за 2024 г.
5 февруари 2024