Резултатите от дейностите по проект „Грижа в дома в община Габрово“ ще бъдат представени 09 януари 2024 г. /вторник/ от 11:00 часа в зала „Ритуална“ на Община Габрово.

Услугата е в помощ на лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и такива, които не могат да се самообслужват. Тя е възможност за осигуряване на подкрепа на потребителите, задоволяване на индивидуалните им потребности, предоставяне на медико-социално обслужване, психологическа помощ и консултации с лекари в домашна среда.

В рамките на проекта над 1400 възрастни хора и хора с увреждания от града и селата получиха социална и здравна подкрепа в домашна среда. За 2023 г. бяха извършените над 350 медицински консултации на потребители от лекари специалисти.

За реализирането на комбинираната почасова социално-здравна услуга „Грижа в дома“ бяха сключени договори с 66 лица – санитари, медицински сестри, рахабилитатори, кинезитерапевти, психолози, които се грижат за потребителите в техните домове.

На част от участниците в проекта бяха предоставяни услуги като: закупуване на хранителни продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, закупуване на лекарства (със средства на потребителите), заверяване на документи при личен лекар, посредничество с РЗОК, Дирекция „Социално подпомагане“ и други институции, информация относно превенция и профилактика на здравето и социалнозначими заболявания, психологическа подкрепа и др.

Мобилната интегрирана здравно-социална услуга допринася за промяна на живота на възрастните хора, тяхната реинтеграция и социализация в обществото.

Дейностите по проекта „Грижа в дома в община Габрово“ се осъществяват по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана чрез Европейския социален фонд+

Събитието е отворено за всички заинтересовани страни.

 

ОУ „Неофит Рилски“ кандидатства за физкултурен салон
3 януари 2024
Юношите до 16 години на ХК „Чардафон“ заеха второто място в турнира Купа България-БФХ
8 януари 2024