30 деца от Габрово на възраст от 10 месеца до 3 години ще получават безплатно храна по европроекта „Детска кухня“. Той стартира в средата на месеца и ще продължи до края на ноември 2025 г.

Подкрепата е предназначена за домакинства с ниски доходи, които отговарят на определени критерии, като оценката се прави от Дирекция „Социално подпомагане“.

По проекта ще се издават ваучери за обедно хранене по тристепенно меню – супа, основно ястие и десерт, за деца от посочената възрастова група. Родителите ще получават обяда всеки работен ден в раздавателните пунктове на Детска млечна кухня в Габрово – ДЯ „Зора“, ДЯ „Славейче“ и ДЯ „Първи юни“.

Допустими за подпомагане с карти за детска кухня са деца (включително с увреждания) на семейства без доходи или с ниски доходи, които не могат да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, самотни родители (осиновители) с ниски доходи, приемни семейства и семейства на близки, при които има настанени деца. За близнаци ваучер за детска кухня ще се предоставя за всяко едно дете.

Декларации за помощта се подават през целия период на проекта в Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово на ул. „Брянска“ № 30. Допълнителна информация може да бъде получена и на телефон 068 818 399, отдел „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Габрово.

За участващите родители ще бъде осигурена и съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността чрез включване в заетост, обучения и квалификация.

Проектът „Детска кухня“ се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. в партньорство с 16 общини от страната, сред които и Габрово.

На 20 декември ще бъдат наградени победителите в конкурс за фото есе и авторска снимка с послание за деца и младежи
19 декември 2023
МРРБ публикува нови образци на задължителните декларации по ЗУЕС
20 декември 2023