С Решение от 19.10.2023 г., Министерски съвет одобри Програма за подпомагане с фиксирана сума на един MWh на битови клиенти на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, които през отоплителен сезон 2023-2024г., няма да имат топлоснабдяване.

Министерството на енергетиката, при спазване на законовите изисквания, предостави на Община Габрово списък с битовите абонати на  Топлофикация – Габрово и размера на определената им конкретна еднократна финансова помощ, която ще получат като компенсация.

Списъкът  с абонатните номера на битовите абонати и размерът на конкретните компенсации ще бъде публикуван на сайта на Община Габрово и ще бъде достъпен на хартиен носител на видно място в Дирекция „Местни данъци и такси“ от 27.11.2023 г. /понеделник/.

За да получат своята еднократната финансова помощ, битовите абонати на Топлофикация – Габрово следва да подадат Заявление по образец до Кмета на Община Габрово, което ще бъде обработено в 30 дневен срок от неговото подаване.

Заявленията ще се приемат от 27.11.2023 г. в Дирекция „Местни данъци и такси“ и по електронен път на адрес: mdt@gabrovo.bg

Сумите ще се изплащат на собствениците на имоти, които са имали партиди в Топлофикация – Габрово през предходните три отоплителни сезона.

При промяна на собственика на имота или починало лице, ще се изискват допълнителни документи.

Тъй като Програмата не допуска дублирано подпомагане, тя няма да се прилага към клиентите, на които са отпуснати целеви помощи за отопление по паралелно действащи механизми за социално подпомагане на лицата и семействата в община Габрово.

Повече по темата чуйте предаването "Часът на Габрово" по радио Бумернаг FM.

Образецът на Заявление и Списъкът с абонатните номера вижте тук: https://www.gabrovo.bg/bg/article/20509

 

Покана към представителите на бизнеса от област Габрово
23 ноември 2023
В цялата страна са обявени предупредителни кодове за опасно време за 25 ноември– за област Габрово кодът е „червен“
24 ноември 2023