Във връзка с постъпващи запитвания относно оценката и класирането на проектните предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, по която кандидастваха 84 Сдружения на собствениците от община Габрово, Ви информираме, че в момента тече оценка на подадените предложения.

Оценителна комисия към Съвета по наблюдение и докладване при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) извършва проверка на участващите сгради. Към днешна дата от страна на комисията тече преглед на подадените проекти, като при констатирани неточности и забележки същите се изпращат с коментари към Община Габрово, в качеството и на водещ партньор. След като всички подадени проектни предложения бъдат проверени за административно съответствие и липса на забележки, комисията от МРРБ ще пристъпи към класиране и оповестяване на резултатите от него.

Когато това стане факт, на сайта на Община Габрово, ще бъде публикувана информация за одобрените сгради. Класираните за финансиране Сдружения на собственици също ще бъдат уведомени.

„Стартирай активно“ започва от тази учебна година във всички габровски училища
20 Септември 2023
Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г.
20 Септември 2023