Общинско предприятие „Благоустрояване“ изработи и монтира десет нови пейки, които допълват облагороденото пространство в района на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в Габрово.


Пейките се състоят от дървени и метални елементи. Дървеният материал, използван за изработката на пейките от служителите на отдел „Строителство“ към ОП „Благоустрояване“, е добит от премахнати опасни дървета на територията на общината, където част от дървесината е била годна за употреба.

 

През последните години в отдел „Строителство“ към ОП „Благустрояване“  има функционираща дърводелска работилница, където се изработват различни елементи за нуждите на градската среда. Материалът, с който се работи е предимно годния за употреба от премахнати опасни дървета на територията на общината.

Припомняме, че през 2019 в дърводелската работилница на ОП „Благоустрояване“ бяха изработени съоръженията за игра и обучение на домашни любимци, разположени в специално изградения парк за свободно разхождане на домашни любимци, намиращ се на ул. Кожарска.

Таня Христова откри XVIII-тия Международен панаир на традиционните занаяти в Регионалния етнографски музей „ЕТЪР“
1 Септември 2023
„Сърдечни приятелки“ в гр. Габрово - на 18 септември в Ритуалната зала
4 Септември 2023