Одобрен е проектът на Община Габрово, с който ще се разшири мрежата от социални и здравни услуги за деца. Чрез него ще се надгради обхватът на Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. Той функционира в рамките на друг проект, който изтича в края на септември.

Дейностите са насочени към деца и младежи до 20-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители, бездомни деца и живеещи в несигурна семейна среда. Целта е те да получат подкрепа за здравословен начин на живот, за социални и родителски умения, за повишаване на здравната култура и превенция на болестите, за достъп до образование.

Нововъведение ще е патронажната грижа за деца до 3 години и подкрепата за младежи от резидентни услуги до завършването на средно образование. Специалистите, които работят с деца в риск, ще преминат обучения.

Финансирането от 192 780 лева се отпуска чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедурата „Бъдеще за децата“. Това е първата мярка, с която започва изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за детето в България.

Срокът на проекта е 18 месеца, предстои сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездната помощ.

Снимки: https://www.facebook.com/ – КСЗУДС 

На вниманието на превозвачи, които извършват таксиметров превоз на пътници
1 август 2023
Проект за „Шести участък“ финалист за наградите „RegioStars“ на ЕК
1 август 2023