Днес /30 септември 2011 год./ в Община Габрово е получено уведомление, с което Неформален граждански комитет информира, че възнамерява от 30 септември 2011 год. до 7 октомври 2011 год., на площад „Възраждане”, да проведе мирни протести и шествие по определен маршрут.
В писмото не е посочен часови диапазон за провеждане на протеста, посочените данни за обратна връзка с лицето за контакти са недостоверни и не е спазен определеният в закона срок за уведомяване на кмета на Община Габрово за предстоящото събитие /чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите/.
Във връзка с гореизложеното, следва да се счита, че ще е налице основание за прекратяване на митинга.

Позиция на Община Габрово
29 Септември 2011
Филмите в събота, 1 октомври
1 октомври 2011