Във връзка с тиражирана в местни медии информация относно подготвян днес протест на площад „Възраждане”, ръководството на Община Габрово изразява своята позиция. Досега в Общинска администрация не е постъпило искане за разрешение на каквато и да било обществена проява от лица, идентифициращи се като организатори на протеста. Нормативният ред за подобно събитие е регламентиран в Закон за събранията, митингите и манифестациите. Там е посочено, че организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи - най-малко два дни, като, в случай на противоречия, е възможно да влязат в диалог. Подобни действия до момента не са предприети.

В тази връзка съвместно с органите на реда е създадена необходимата организация за ограничаване и предотвратяване на противообществени прояви.

Съобщение за ограничение в движението
28 Септември 2011
Проверки на таксиметрови шофьор по инициатива на Община Габрово
30 Септември 2011