Проект „Обществена трапезария”, финансиран от фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика, стартира от 1 октомври 2011 год. Община Габрово.
Осъществяването на услугата е свързано с предоставянето на безплатен обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб.
Целева група по проекта са:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
• Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
• Скитащи и бездомни лица на територията на град Габрово.
„Обществената трапезария” ще обслужва не повече от 50 лица за периода от 01.10.2011 год. до 30.11. 2011 год.

Крайният срок за подаване на заявления за ползване на услугата е 28.09.2011г. в сградата на Община Габрово, стая 314 и 315!

За повече информация тел. 818-442 или 818-399, отдел „Социални дейности” към Община Габрово.

19 читалища спечелиха допълваща субсидия
17 Септември 2011
Алла Сурикова пристига за „Смешен филм фест”
20 Септември 2011