Приключи конкурсната сесия за подпомагане на дейността на народните читалища, провеждана от Министерството на културата, по реда на чл.72 от Постановление на Министерски съвет. Тази година интересът към допълващата субсидия е бил изключително голям. Подадените за участие проектни фиша са 1968.
При тази конкуренция, 19 габровски читалища успяха да се класират и получиха допълваща целева субсидия. С нея те ще подпомогнат своята творческата дейност.

Списък на читалищата, получили финансиране от конкурсната сесия:
"Габрово - 2002"
"Априлов-Палаузов - 1861"
"Отец Паисий - 1933"
"Христо Смирненски - 1949"
"Зора - 1872"
"Христо Ботев - 1929"
"Христо Ботев - 1923"
"Отец Паисий - 1931"
"Просвета - 1931"
"Буря - 1925"
"Балканска звезда - 1896"
"Пейо Яворов - 1997"
"Св.Св. Кирил и Методи - 2006"
"Дядо Стойно - 1927"
"Васил Левски - 1922"
"Паисий Хилендарски - 1909"
"Бъдеще-1928"
"Извор - 1907"
"Наука - 1902"

15-ти септември в снимки!
15 Септември 2011
Проект „Обществена трапезария”
19 Септември 2011