Община Габрово кандидатства за финансиране чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с 15 проектни предложения за селата и 3 за града.

Проектите са част от националната кампания „Чиста околна среда – 2023 г.“ на Министерството на околната среда и водите. Те са свързани с изграждане на зони за отдих, почистване и облагородяване на общински терени. Общата стойност на подадените заявления е 269 648 лв.

Предложени са кътове за отдих и спорт в селата Враниловци, Гергини, Гъбене, Донино, Драгановци, Зелено дърво, Златевци, Кметчета, Новаковци, Поповци, Райновци, Трънито, Чарково и Яворец. Включено е обновяване на кът за отдих на ул. „Иван Калпазанов“ в Габрово, създаване на зона за игра в квартал „Лисец“ и изграждане на „звездна“ зала на открито в Планетариума.

За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 15 000 лв., като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите.

В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 78 633 лв. кандидатстват също местните детски и учебни заведения. Подадени са проекти от Национална Априловска гимназия, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, училищата „Васил Левски“, „Иван Вазов“, „Неофит Рилски“ и Центъра за специална образователна подкрепа, както и от детските градини „Мечо Пух“, „Мики Маус“, „Младост“, „Ран Босилек“ и „Слънце“. Те могат да получат до 7 500 лв. за свои екоинициативи.

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Одобрените проекти ще бъдат обявени на 7 април в интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/, кампания „Чиста околна среда – 2023 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

На снимката: Озеленяване на дворното пространство в СУ „Райчо Каролев“ по проект „Природата – мой приятел“, финансиран от ПУДООС през 2021 г.

Национална изложба „ПРОЛЕТЕН САЛОН“ се открива на 10 март в 13:30 ч. в ХГ "Христо Цокев"
7 март 2023
Информация на вниманието на заинтересовани жители на общината за предоставяне на дърва за огрев за 2023 г.
7 март 2023