На 10 март в 13.30 ч. се открива петото издание на Национална изложба „ПРОЛЕТЕН САЛОН“. Изложбата е платформа за широко представяне на творческите търсения на съвременните български жени художници, даваща възможност за по-свободно себеизявяване и творческо експериментиране. За  да подчертае важността от приемствеността на художествените традиции, изложбата се провежда като платформа за представяне едновременно на млади и на вече утвърдени автори.  

В настоящото издание жанровото и тематично разнообразие на представените творби, отново е много голямо, което отразява широката палитра на съвременното изкуство в България и активната творческа дейност на жените художници.

В настоящото издание на Национална изложба „ПРОЛЕТЕН САЛОН“ жури в състав: Председател: Антон Стайков - зам.-председател на УС по творческа дейност на СБХ; Членове: проф. д. изк. Антоанета Анчева и Евгени Недев - директор на ХГ „Христо Цокев”, разгледа творбите на 147 автори и допусна за участие 116. Експозицията представя 155 произведения, които носят сюжетността на лиричната страна на заобикалящия ни свят. Художествено-естетическите им търсения носят в себе си една характерна чувствителност и дълбока емоционалност, породени от стремежа на жената да създава красота.

В изложбата участват творби на 8 габровски автори – Анелия Бояджиева, Елиза Ковачева - Цокова, Ема Вертерова, Ива Съйкова, Пепа Минчева, Пепа Църова, Пролетина Тотева, Румяна Лафчиева.

Зелените обществени поръчки във фокуса на Форум "Инвестиции в устойчива енергия""
6 март 2023
Габрово внесе 29 проекта по ПУДООС
7 март 2023