Германската верига за бързооборотни стоки „Кауфланд” ще отвори свой магазин в Габрово до началото на следващото лято. Условията по сделката за покупко-продажба между компанията и собственика на имота на ул. „Ивайло” № 4 са конкретизирани. Новият хипермаркет ще бъде изграден на 5 000 кв. м застроена площ на мястото на бившето месопреработвателно предприятие „Родопа”. За улеснение на гражданите ще има и безплатен паркинг с около 200 места. По данни на инвеститора в магазина ще бъдат открити около 150 нови работни места.

Във връзка със строителството на новия обект в Община Габрово се проведе работна среща с представители на ръководството, специализирани звена от администрацията, „Водоснабдяване и канализация“ ООД и електроразпределителното дружество Е.OН. По време на срещата бяха обсъдени законовите изисквания към такъв тип обекти, както и мероприятията, които трябва да се организират и изпълнят в строителния процес.

Разгледани бяха възможностите за временно захранване с питейна вода и електричество на вече съществуващи сгради, в съседство с терена, чиито сградни отклонения ще бъдат засегнати при строежа. Участниците в срещата декларираха готовност за сътрудничество в рамките на правомощията си, с цел оптимизиране срока на изграждане на хипермаркета и минимизиране на неудобствата за живущите в района.

Работата по подготовката и разчистването на терена за строителството е вече в ход, като се предвижда премахване на съществуващите сгради и растителност. Архитектурата на новия хипермаркет ще допринесе за облагородяването на района и ще предостави възможност за удобно и приятно пазаруване в модерна обстановка.

Енергийна ефективност в детски градини и училища
13 Септември 2011
Ограничение на водоподаването
17 Септември 2011