Режим на водоподаване от 17.00 часа до 7.00 часа се въвежда в селата Гъбене, Яворец, Камещица, Музга, Смиловци, Борско и Драгановци, които се водоснабдяват от дружество „Бяла” ЕООД - Севлиево. Ограничението се налага поради драстичното засушаване и намален дебит на водоизточниците. Дружеството информира, че си запазва правото да променя и отменя режима, съобразно промяната в климатичните условия. До второ разпореждане е забранено използването на питейна вода за поливни нужди, миене на тераси и автомобили.

От ВиК – Габрово уточняват, че в момента се работи за осигуряване на допълнителни водни количества.

15-ти септември в снимки!
15 Септември 2011
Проект „Обществена трапезария”
19 Септември 2011