Започват дейностите по проект BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност" в община Габрово. Във връзка с предстоящите строително-монтажни работи на 15 септември 2011 год. /петък/ от 9.00 часа ще се състои символична първа копка в СОУ „Отец Паисий” и паралелно в ОУ „Ран Босилек”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Христо Ботев” и ОУ „Иван Вазов”.

Същия ден /15 септември 2011год./ от 15.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово ще се проведе Междинна конференция за представяне на изпълнителите по сключените договори и предвидените строително-монтажни работи по обектите.

Oтваряне на офертите за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води
12 Септември 2011
„Kауфланд” идва и в Габрово с голяма инвестиция
15 Септември 2011