Нов проект за разширяване на мрежата от социални и здравни услуги за деца подаде Община Габрово. Кандидатстването е по процедурата „Бъдеще за децата“, финансирана от европейската програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Дейностите са насочени към деца и младежи до 20-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители, бездомни деца и живеещи в несигурна семейна среда. Целта е те да получат подкрепа за здравословен начин на живот, за социални и родителски умения, за повишаване на здравната култура и превенция на болестите, за достъп до образование.

Проектът „За децата на Габрово“ ще надгради услугите за ранно детско развитие, които се предоставят в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. Той функционира в рамките на друг проект, който изтича през месец юни тази година.

Новост в настоящата разработка е патронажната грижа за деца до 3 години и подкрепата за младежи от резидентни услуги до завършването на средно образование. Предвижда се да бъдат организирани и обучения за специалисти, които ще работят с деца в риск.

Проектното предложение е на стойност 192 780 лв. със срок за изпълнение от 18 месеца. Подборът на проекти е конкурентен и няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите. „Бъдеще за децата“ е първата мярка, с която започва изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за детето в България.

Снимки: https://www.facebook.com/ – КСЗУДС 

Кметът на Габрово възразява срещу инвестиционно предложение за сушене на твърди горива на територията на Топлофикация - Габрово
21 февруари 2023
Община Габрово печели на 1-ва инстанция делото срещу приемане на Плана за управление на Природен парк „Българка“
21 февруари 2023