Заключително информационно събитие за представяне на изпълнените дейности по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ ще се състои в понеделник, 13 февруари 2023 г. Срещата е насрочена за 11:00 часа в зала „Ритуална“ на Община Габрово.

В рамките на проекта бяха разкрити две социални услуги – „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.

Те се предоставят в модернизираната база на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. 24-часовата грижа обхваща общо 30 души, които са били в специализирани институции или в листи на чакащи да получат социална услуга.

Дейността се осъществява от „Регионален хоспис“ ЕООД – Габрово. През последната година всички разходи се покриват по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Екипът на услугите се състои от медицински сестри, рехабилитатор, психолог, сътрудници в социалните дейности.

Проектът е на стойност 817 038 лв. и приключва на 12 февруари. Предстои издръжката на двата центъра да стане държавно делегирана. Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Регионален исторически музей - Габрово организира детски онлайн конкурс за рецитиране на стихотворение, посветено на Васил Левски "ЛЪВСКИЙ СКОК КЪМ ВЕЧНОСТТА"
7 февруари 2023
Община Габрово получи уверение от Топлофикация, че ще бъде пуснат в експлоатация и вторият котел, за да няма прекъсване в топлоподаването
7 февруари 2023