Услугата „Приемна грижа“ в област Габрово ще продължи да се предоставя до края на 2023 година. В момента са утвърдени 50 приемни семейства –  8 в Габрово, 6 в Севлиево, 21 за Дряново и 15 за Трявна. Свободните приемни семейства са 9, а в 41 се отглеждат 53 деца в риск. Две приемни семейства са в процес на обучение и оценка.

Габрово е сред 167-е общини, които партнират на Агенцията за социално подпомагане в изпълнението на проекта „Приеми ме 2015“. През миналата година в местните приемни семейства не са настанявани деца, извършено е само едно осиновяване.

В Трявна са настанени четири и са изведени дванайсет деца – от тях четири са осиновени в чужбина и едно – в България, едно дете е завършило средното си образование, едно е настанено при свои близки, а още две деца са преместени в приемни семейства в друга община.

В Дряново през 2022 г. са настанени четири деца и няма изведени. В Севлиево в приемни семейства са заживели пет деца, а са изведени три – две при осиновители, а едно е било реинтегрирано. В тези две общини тече кампания за набиране на кандидати за приемни родители, които да полагат грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст. Те могат да бъдат доброволни и професионални. В рамките на четиримесечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти.

Утвърдените доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност.

Професионалните приемни родители получават средства за отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение. С тях се сключва граждански договор и за едно дете получават 150% от минималната работна заплата, която е 780 лв., за две деца – 160%, за повече настанени деца в едно приемно семейство се изплащат 170% месечно.

Офисът на Областния екип по приемна грижа се намира в сградата на Община Габрово – пл. „Възраждане“ № 3, ет. 3, стая 317. За контакт: моб. тел. 0883 245 151, ел. поща priemna-grizha@gabrovo.bg

*Изображение: kartinkof.club

ЗА СЕДМИ ПЪТ БЕШЕ ОТЛИЧЕН „ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА” В ГАБРОВСКАТА БИБЛИОТЕКА
11 януари 2023
Невена Минева и Климент Кунев участваха в тържествения ритуал по случай патронния празник на Национална Априловска гимназия
13 януари 2023