Община Габрово информира, че приема заявления за търговска дейност на открито - продажба на мартеници за 2023 г. Желаещите да се включат, следва да подадат по образец Искане за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори, празници или открити базари, в Центъра за административно обслужване в общинската администрация.

Регионален исторически музей – Габрово обявява събирателска кампания, посветена на Пенчо Семов
8 януари 2023
Важни моменти от кандидатстването по новата програма за енергийно обновяване на жилищата
10 януари 2023