С шест нови площадки за игра посреща възпитаниците си детска градина „Първи юни“ в квартал „Борово“ (ул. „Мирни дни“). В двора на заведението са обособени пет площадки за децата от 3 до 6 години и една за най-малките в яслената група.

Монтирани са комбинирани съоръжения за люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене. Те заменят остарелите уреди, сертифицирани са и отговарят на изискванията за качество и безопасност.

Площадките са покрити с ударопоглъщаща каучукова настилка, монтирани са пейки, маси, беседки и съдове за отпадъци. Алеите са с нови бетонови павета и плочи, съществуващите огради, стълбища и подпорни стени са ремонтирани. В двора на градината вече има ледосветление и е изградена рампа за достъп на деца със специални потребности.

Обектът е съфинансиран от Община Габрово и от Министерството на труда и социалната политика по програма „Красива България“. Стойността на строително-монтажните дейности е 364 475 лв., изпълнител е тревненската фирма „Стройко“ ООД.

Съгласно изискванията на програмата в рамките на проекта е проведено професионално обучение на регистрирани в бюрата по труда безработни. Общо 15 лица от Габрово са придобили квалификация по специалността „Основни и довършителни работи“. Курсът е реализиран от сдружението с нестопанска цел „Знам и мога повече“, гр. Варна по договор за 9 900 лв.

Работно време на Община Габрово с граждани на 30 декември 2022 г.
29 декември 2022
Общински съвет подкрепи поемането на дълг от ДКЦ-1 за ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на Втора база на ул. „Христо Смирненски“ 35
30 декември 2022