С допълнително споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са договорени още 90 381 лв. за подкрепа на деца в ранна възраст и техните семейства. Така общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ до момента става 1 057 763 лв.

Специализираните грижи се предоставят почасово и безплатно в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. Вниманието е насочено към педагогическата подкрепа и ранната интервенция на деца с увреждания, здравната консултация и превенцията на заболяванията. Малчуганите до 7 години и техните родители ползват съвети за постъпване в училище, за семейно планиране и родителски умения.

От стартирането на проекта през 2016 г. са обхванати над 510 деца и родители. През тази година са сключени 60 нови договора за индивидуална или групова работа със специалист. Запазва се големият брой случаи на деца, които се нуждаят от логопед и от специален педагог. Традиционното лятно училище през месец юли отново е подпомогнало бъдещи първокласници.

С подписаното споразумение срокът на проекта се удължава с шест месеца и дейностите ще се изпълняват до края на месец юни 2023 г. Междувременно по новата процедура „Бъдеще за децата“ ще бъде подготвен друг проект, с който се очаква работата на центъра да продължи. 

Информация относно Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства родителите могат да получат на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg

Снимки: https://www.facebook.com/ – КСЗУДС 

Община Габрово ще купи нов автомобил за социалния патронаж
27 декември 2022
Под звездите на Габрово с Влади Ампов - Графа и Михаела Филева на 30 декември, от 18:30 ч.
29 декември 2022