Областен информационен център – Габрово проведе в края на годината традиционната си пресконференция, в която взеха участие представители на медиите от Габрово и Севлиево, както и Радослав Първанов, представител на новия национален пресклуб на Българска телеграфна агенция за Габрово.

Поради големия обществен интерес към европейските програми, свързани със т. нар. „саниране на жилищните сгради“ участие в срещата взе Тодор Попов, директор дирекция АПИО в Община Габрово, който подчерта важните моменти по вече утвърдените насоки за кандидатстване на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Маринела Събева, управител на ОИЦ – Габрово допълни обхвата на мерките за енергийна ефективност с информация за предстоящи процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост – инсталиране на фотоволтаични инсталации до 10 kW за домакинствата и до 4 kW за енергийно бедни семейства, които ползват помощи за отопление по Програма „Околна среда“. Информация бе споделена и за обявената преди броени дни процедура за енергийно обновяване на държавни и общински сгради за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и сгради за спорт.

По време на срещата бе представена и пилотната процедура „Екологосъобразна мобилност“. По нея 40 градски общини, сред които допустими кандидати от областта са Габрово и Севлиево, могат да кандидатстват за инвестиция в екологични автобуси, които да обслужват междуселищни линии в подкрепа за устойчивата градска мобилност.

В обзор на изминалата 2022 година темите за енергийната ефективност, екологията и младежките политики доминират при проведените от ОИЦ – Габрово 16 информационни кампании и събития и 400 посещения за информация на място.

И през следващата 2023 година Областен информационен център – Габрово като част от мрежата от 27 Областни информационни центъра ще популяризира средствата от Европейските фондове при споделено управление.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ” С ПОДАРЪК ЗА ГАБРОВЦИ
21 декември 2022
Създаване на екип за сътрудничество в областта на иновациите
21 декември 2022