На 20 декември 2022 г. се проведе среща между представители на  РИЦ „Амбициозно Габрово”, Техно парк към Техническия Университет, Община Габрово, Габровска Търговско – промишлена палата, Областна администрация, Областен информационен център и Младежки център - Габрово, на която бе обсъдена нуждата от по-добра координация между партньорите в иновационната екосистема, както и по-активна комуникация с бизнеса, с цел проследяване и развитие на иновациите в общината.

Чрез създаване на екип за сътрудничество в областта на иновациите (GABROVO ICT) ще се осигури експертна помощ и повишаване на капацитета на фирмите и организациите за разрботване и изпълнение на проекти за иновации. По този начин ще се постигне по-висока добавена стойност в иновационната екосистема на Габрово и региона. Екипът ще съдейства за по-доброто сътрудничество между компаниите и научно-изследователските организации. Ще се увеличат шансовете за разработване и изпълнение на съвместни проекти, което ще доведе до растеж на иновациите в региона чрез разработване на нови продукти и подобряване на технологичния трансфер.

В резултат на работата на Екипа за сътрудничество в областта на иновациите (GABROVO ICT) се очаква да бъдат разработени и внедрени нови интелигентни интегрирани решения в бизнеса и града, които ще доведат до устойчиво развитие на икономиката на Габрово.

 

ОИЦ – Габрово информира за отворени и предстоящи процедури
21 декември 2022
Нови 5 контейнера за дрехи и обувки в Габрово
21 декември 2022