Община Габрово кани представители на бизнеса и граждански организации на информационна среща на тема "Енергийни общности". Събитието ще се проведе на 18 ноември 2022 г. от 10:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Енергийните общности са обединения на група лица, които инвестират, организират и управляват проекти за производство, потребление, съхранение и продажба на възобновяема енергия, под формата на гражданска инициатива в партньорство с местните общини и малките и средни предприятия.

По време на срещата ще бъдат представени финансови и технически възможности за реализирането на инвестиционните цели, утвърдени практики спрямо настоящото национално законодателство и предложения за въвеждането на нови регулаторни разпоредби, изготвени от неправителствените организации. На срещата ще присъстват местни експерти, които ще споделят опит и знания в областта.

Събитието се организира от Черноморски изследователски енергиен център съвместно с община Габрово в изпълнение на европейския проект SHAREs.

В събитието ще вземат участие:

  • Любомир Костов - има около 10 години опит в успешното реализиране на проекти с енергийни общности под формата на етажна собственост в жилищни сгради на територията на гр. Варна. В основата си те включват подмяна на сградни инсталации за битова гореща вода с термопомпи или фотоволтаици, инсталирани на покрива на жилищни сгради.
  • Кирил Райчев -  председател на Алианса за енергийна ефективност от средата на 2016 г. В периода 2013 г. - 2019 г. работи като мениджър "Бизнес развитие" в една от водещите ЕСКО компании, с над 10-годишен опит на местния пазар. Преди този период той заема позициите директор "Анализи и развитие", както и директор "Производствена дейност" в средно предприятие от металургичния сектор, където привлича инвестиции и внедрява редица иновативни продукти и процеси. В момента е международен консултант в компания, която структурира специализирани фондове и финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми източници по целия свят.
  • Д-р Мария Трифонова - координатор на SHAREs за България. Тя е преподавател в Стопански факултет на Софийски университет. Основните ѝ компетенции са в областта на възобновяемата енергия и нейната пазарна интеграция, националните и европейски политики за декарбонизация, както и социо-икономическите аспекти на енергийния преход.
  • Ангел Николаев - управител на ЧИЕЦ. Работи в организацията от 2003 г. като специалист по енергийна ефективност, енергийни услуги, политики в областта на възобновяемата енергия и икономика.
  • Любимка Георгиева – технически сътрудник в проекта SHAREs.

Проектът SHAREs се финансира от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Неговата цел е да подкрепи всички възможни модели за активно енергийно гражданство, които допринасят за повишаването на енергийната ефективност, увеличаването на дела на възобновяемата енергия и/или оптимизираното управление на децентрализираното енергийно производство. Понятието за енергийна общност в рамките на проекта SHAREs следва модела, зададен в Директивата на Европейския съюз за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II). Той обединява група лица, които инвестират, организират и управляват проекти за производство, потребление, съхранение и продажба на възобновяема енергия, под формата на гражданска инициатива в партньорство с местните общини и малките и средни предприятия.

Представят програмата за саниране и процедури за бизнеса
17 ноември 2022
Среща на тема „Как придружаваме децата-аутисти в училищна среда?“ ще се проведе на 23 ноември в Ритуалната зала
17 ноември 2022