Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово канят представители на бизнеса и гражданите, които искат да научат повече за предстоящите процедури за подпомагане на бизнеса и за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост на среща – дискусия, която ще се проведе на 17 ноември 2022 г. от 14,00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Събитието се организира от всички центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България и се домакинства от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово.

Срещата ще е в хибриден формат, ще се излъчва в платформата ZOOM за страната и на фейсбук страницата, както на Европа директно Габрово, така и на другите центрове в България. Линкът за включване в събитието е https://us06web.zoom.us/j/8322874812?pwd=ZHhDd0M2ZVczYjgwQ2NDS2YxKzFrUT09. Участието онлайн е ограничено до запълване на местата в платформата.

Програмата предвижда след общото за страната събитие, на място в Габрово, да се проведе дискусия с въпроси и отговори за предстоящата процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради. Тази част от срещата е подходяща за домоуправители на сгради и граждани, които желаят да се включат в процедурата и да санират своите жилища.  

Разгледайте предварителната програма, за да прецените кога да се включите в събитието.

 

ПРОГРАМА

Планът за възстановяване и устойчивост в помощ на бизнеса и гражданите

Домакини: Европа Директно Габрово и Община Габрово

Съорганизатори: Центрове Европа директно в България

 

Дата:           17 ноември 2022

Място:         Ритуална зала на Община Габрово

13:30 - 14:00  Регистрация

14:00 - 14:05  Откриване

                         Галина Михнева, ръководител на Европа директно Габрово

14:05 - 14:10  Приветствие от домакините 

                         Таня Христова, кмет на Габрово

14:10 - 14:30  Представяне на План за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

                         Марина Кирова, и.д. Зам. ръководител на Представителството на ЕК в България

14:30 - 14:40  Предстоящи програми за бизнеса по НПВУ и финансови инструменти, които се подготвят за  бизнеса

                         Калин Маринов, Зам. директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на иновациите и растежа

14:40 - 15.00  Представяне на възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради по Плана за възстановяване и устойчивост

                         Експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ

15:00 - 15:20  Представяне на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - първи етап"

                         Експерти от дирекция "Жилищна политика" на МРРБ

15:20 - 15:35  Въпроси и отговори от експертите в чата

Програмата продължава на място за всеки център поотделно

Само за Габрово

15:35 - 16:30  Въпроси и отговори: Предстоящата процедура за саниране на сгради. Какво трябва да знаем?

                         Тодор Попов, Директор на Дирекция „АПИО“ в Община Габрово