Община Габрово кандидатства с проект за 2 086 570.72 лв. по процедурата „Грижа в дома“ на програма „Развитие на човешките ресурси“ за новия период 2021 – 2027 г.

Така ще може да се осигури непрекъснатост на патронажната грижа, чрез която се предоставят почасови социално-здравни услуги в домашна среда за възрастни и хора с увреждания. Предвижда се да бъдат обхванати 398 жители от града и селата за период от 12 месеца.

Както досега, нуждаещите се ще могат да разчитат да им бъдат доставени хранителни продукти, лекарства и стоки от първа необходимост, закупени с техни средства.

По проекта се извършва психологическа подкрепа, рехабилитация, съдействие при заплащане на битовите сметки, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на захарта и кръвното. Новост ще бъде възможността за консултации в дома с определени медицински специалисти.

От стартирането на услугата през 2020 г. до момента повече от 450 души са се възползвали от социалната придобивка. Сега активните потребители на „Патронажна грижа“ са около 200, а срокът по настоящия проект е до края на годината.

От 2023 г. към услугата ще бъдат назначени социални работници, медицински сестри, санитари, рехабилитатори, психолози, кинезитерапевти, шофьори, сътрудници за социални и спомагателни дейности, координатор. По мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда.

Община Габрово е конкретен бенефициент по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“. Основната цел е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.

Снимка: МТСП

Традиционна словенска закуска в ОУ „Неофит Рилски“
16 ноември 2022
Представят програмата за саниране и процедури за бизнеса
17 ноември 2022