Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър „Келер” – Габрово и Център за обществена подкрепа – „Вяра“ организират среща на тема „Как придружаваме децата-аутисти в училищна среда?“. Дискусията е насочена към  учители от училища и детски заведения, ЦСОП, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, специалисти от социални услуги, здравни специалисти и родители.  

В рамките на срещата д-р Весела Банова - председател на УС на Сдружение „Дете и пространство“, ще представи Наръчник за обосновано включване на деца-аутисти в училищна среда, създаден по европейски проект IREAMS. Участниците в събитието ще мога да видят и прожекция на документалния филм „Нещо, което можем да кажем“.

Срещата ще се състои на 23.11.2022г. /сряда/ от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Община Габрово кани бизнеса и гражданския сектор на дискусия за енергийните общности
17 ноември 2022
Коледен базар от 5 до 31 декември
18 ноември 2022