Община Габрово е домакин на среща за прилагането на водородни решения в различни сфери. Дискусията е във връзка с изпълнението на енергийната политика, нейната ефикасност и насърчаване използването и развитието на технологиите за възобновяеми източници на енергия, както и с цел намаляване разходите за отопление.

В срещата ще вземат участие експерти, които ще представят дейности в областта на водородните технологии, зеления водород, иновациите, природната енергия и енергийната независимост.

Събитието е днес  от  17.00 часа в Ритуалната зала  на Община Габрово. 

„Шести участък“ в международна конференция за градско възстановяване
14 ноември 2022
Габровските училища в кампанията „Дай PET“
15 ноември 2022