Община Габрово съобщава на земеделските стопани, че са издадени заповедите на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово за одобряване на масивите за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за землищата на територията на общината за стопанската 2022 - 2023 година.

Заповедите за землищата на територията на община Габрово можете да намерите на тук: Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово.

 

 

Община Габрово - партньор в проект за гражданско участие в зелените политики
14 октомври 2022
Габрово става столица на иновациите на 19 октомври
17 октомври 2022