Във връзка с планираните ежегодни дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на терени на територията на община Габрово съобщаваме, че на 17.08.2022г. ще се извърши четвърта дезакаризация - обработка срещу кърлежи на озеленени площи в места за масов отдих и разходки.

На 18.08.2022, вечерта, е планирана втора дезинсекция против комари на заблатени терени в района на с. Раховци, кметско наместничество с. Лесичарка.

 

 

 В света на старопланинската архитектура
15 август 2022
Фотоконкурс търси най-добрите снимки, запечатали връзката човек – природа
15 август 2022