Училищата „Райчо Каролев“ и „Христо Ботев“ и детска градина „Перуника“ в Габрово ще получат финансиране за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Общата стойност на одобрените заявления е 4 898 лева, като заведенията участват с 20 процента съфинансиране. Средствата се отпускат от Министерството на образованието и науката (МОН) по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Проектите предвиждат обособяване на външни и вътрешни площадки (подвижни зони), както и закупуване на оборудване и обзавеждане със съвременни дидактически средства (светофари, пътни знаци, конуси и др.). Целта е формиране на умения за безопасно поведение на пътя, което да доведе до намаляване на инцидентите с деца и ученици по пътищата.

С общ бюджет от близо 800 000 лева на национално ниво МОН ще осигури условия за обучение в 384 образователни институции. Близо 600 000 лева са за 249 училища, а 135 детски градини получават около 200 000 лева.

Участвайте в томболата на Стъклена плетеница'22
12 август 2022
Кино на площада
14 август 2022