В периода от 29 юли до 5 август 2022 г. стартира скринингова кампания за изследване на вирусни хепатити, в рамките на Световния Хепатитен Ден - 28 юли 2022 г., осъществена под егидата на министерство на здравеопазването и Национален център по заразни и паразитни болести.

Изследването ще бъде направено в рамките на 15 - 20 минути с помоща на бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностия антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса.

При желание може да се направи разширен панел, чрез който посредством имуно-ензимни тестове лицата ще бъдат тествани по отношение на хепатит А, В, С, D и Е.

В този случай ще бъде взета венозна кръв и резултатите ще се получат по електронна поща след 3 до 5 дни от деня на предаване на кръвната проба в Националната референтна лаборатория „Хепатитни вируси“ на Националния център по заразни и паразитни болести в София.

Участието е изцяло доброволно. Тестването ще се осъществява в лабораторията на Регионална здравна инспекция Габрово в периода 29 юли – 5 август 2022 г., всеки работен ден, от 9.00 ч. до 15.00 часа.