Община Габрово получи одобрение за финансиране на „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура”. Проектът ще бъде финансиран по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на Оперативна програма регионално развитие. Стойността му е 6 195 596 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 5 919 892 лв., а собственият принос на община Габрово – 275 704 лв.

Проектът включва едни от най-атрактивните и популярни национални обекти на културно-историческото наследство – АЕК „Етъра”, АИР „Боженци” и Дечковата къща, както и обособяването на бившата сграда на Регионалния исторически музей на ул. „Николаевска” 3, която е паметник на културата от местно значение, като иновативна и динамична атракция, представяща развитието на Габрово като индустриален център.

Същевременно проектът цели да допринесе за повишаването на привлекателността и конкурентноспособността на Община Габрово като национален туристически център чрез разнообразяване на туристическото предлагане; развиването на атракции в градската зона и на закрито; създаването на атракции, които използват съвременни технологии и представят динамично експозициите; създаване и въвеждане на нови програми за анимация; изграждане и реконструиране на съпътстващата туристическите обекти инфраструктура.

Проектът предвижда следните дейности:
1. В АЕК „Етъра”:
• възстановяване на Балканджийската мандра;
• изграждане на подпорна стена, алея и паркинг;
• озеленяване;
• изграждане на система за видеонаблюдение;
• възстановяване на компрометирана калдаръмена настилка;
• подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.

За архитектурно етнографският комплекс е предвидено още изграждането на :
• аудио гайд ситема за индивидуално ползване, чрез която ще може да се получава;
• информация при индивидуални турове;
• система за достъп и автоматична разплащателна машина за входни билети;
• киоск – терминал за информационно подпомагане;
• WiFi система за безплатен Интернет за удобство на посетителите.
Ще бъде доставена и малка компактна снегопочистваща техника, с цел да се увеличи комфорта и възприятията на посетителите през зимата, както и за улеснение на персонала на комплекса за поддръжка на голямата територия.

2. В АИР „Боженци” са предвидени:
• реставрация и адаптация на административната сграда;
• реставрация и адаптация на старото и новото школо;
• реставрационни работи и консервация на къщите „Дончо Попа” и „Митьо Станев”;
• изграждане на паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР „Боженци” ;
• озеленяване;
• подмяна на около 1/3 от калдаръмената настилка в архитектурно-историческия резерват;
• изграждане на система за видеонаблюдение;
• подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.

За реставрираните обекти ще бъде доставено и необходимото оборудване:
• за музей „Старото школо”- мултифинкционални столове с маси, стелажи, мултимедийна система, олектоени столове, стативи и консумативи за рисуване;
• за музей „Ново школо” - бюра, столове, стелажи, компютърна конфигурация и периферни устройство, фототехника, киоски ;
• за административната сграда - компютърно оборудване и офис обзавеждане;
• за къщата „Дончо Попа” - градинско обзавеждане, информационни указателни табели, декори и реквизити;
• за комплекса ще бъде изградена информационна система за управление на туристическите услуги и система за достъп и билети /разплащателна машина за паркинг/, WiFi система за безплатен Интернет;
• ще бъде закупена и снегопочистваща техника.

3. В „Дечкова къща” предстои:
• консервация, реставрация и адаптация на къщата-музей;
• преустройване на приземния етаж, където ще бъдат изградени и разположени „ретро” дрогерия и „ретро” фотоателие, като по този начин ще бъдат представени типични градски занаяти, което до момента липсва в Габрово.
Предвидена е доставката на експозиционно оборудване и обзавеждане, декори, предмети от бита, ретро костюми и др.

4. В музей на ул. „Николаевска” 3 ще бъдат извършени:
• Реставрация и адаптация на музейна сграда в т.ч. архитектура /с изключително ефектно и атрактивно архитектурно решение/, Ел, ВиК, ОВ, осветление, пожаро известяване, асансьорна уредба;
• Създаване на експозиция – атракцион „Индустриално Габрово”, което ще предложи поглед и върху развитието на града в по-новите епохи с експозиции за индустрията в края на 19 век, периода до 1944 г., епохата на социализма и съвремието. Тя ще бъде базирана на най-съвременни технологии и ще разчита на интерактивния подход.
На практика ще бъде създаден първият виртуален музей в България чрез въведени интерактивни високотехнологични стандартни инсталации за визуализация на анимациите на местни и традиционни производства в експозиция–атракцион. Виртуалността на експозициите създава възможност за тяхното бързо променяне и актуализиране.
Като бонус към експозицията са предвидени и ефектни 10-минутни вечерни прожекции върху фасадата, които ще привличат младите хора. Уникалността на това съоръжение предполага, че експозицията ще бъде отворена за посетители и вечерно време, което е нетрадиционно за останалите музеи, но е времето, когато младите хора са по-активни и търсят възможности за забавления.

По проекта ще бъдат доставени и две устройства за панорамно наблюдение, които ще се разположат на високи точки над града с панорамна гледка. Предвидени са и специализирани обучения на 15 служители в областта на туризма и анимацията.
Ще бъдат разработени нови рекламни материали за всеки един от обектите, специализиран рекламен каталог, 10-минутен рекламен филм. Предвидено е изработването на графични знаци, интернет банер и дизайн на билети за всеки един от обектите.
Реализирането на проекта ще допринесе за развитието на разнообразни атракции, което ще позволи да се интегрират атракциите в общината, за да се разшири максимално кръгът от потенциални посетители.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

В Комисията за регулиране на съобщенията работи горещ телефон
29 юли 2011
Официално откриване на обект свлачище на улица "Топлеш"
2 август 2011