Точно десет са проектите, които младите хора на Габрово подадоха при първото повикване за участие в програмата за финансиране на младежки инициативи на Младежки център Габрово.

Тя дава възможност на младежите да осъществят своя идея, събитие, инициатива до 2500 лв. като цели да ги въвлече в живота на местната общност и да им даде възможност да споделят това, което ги вълнува, с другите.

Всеки от проектите е качен във Фейсбук страницата на Младежки център Габрово @YouthCenterGabrovo, където общността може да ги подкрепи и да им донесе допълнителни точки към оценката.

Кои са проектите, които ще бъдат финансирани по Програмата, ще бъде обявено на 20 май, след като и комисията по тяхната оценка разгледа предложенията.

А ето и проектите на габровските младежи в резюме:

1.

Наименование на инициативата:

Младежки рок фестивал "Високо напрежение фест"

Кой кандидатства?

Мариян Аврамов

Цел:

Да се даде възможност за изява на габровски младежки рок групи

Резултати:

Да се създаде младежка общност със сходни музикални интереси, която да продължи да съществува и да се развива в Габрово

Участници:

5 групи, около 300 души публика

Време:

9 юли 2022

Място:

Рампата на бившата товарна гара

-----------------------------------------------------------------------------------

2.

Наименование на инициативата:

Създаване на вестник „Вектор“ и флаери с ученическо творчество на деца от всички габровски училища под надслов „Заедно напред“. В Габрово има много талантливи деца, които развиват уменията си, печелят престижни награди и ежедневно се доказват в различни области на науката и изкуството. Техните постижения и творчество често стават достояние само на определен тесен кръг от хора – семейството, класа, училището и остават неизвестни и непопуляризирани сред обществеността.

Кой кандидатства?

екип „Вектор“ – момичета и момчета от 10 клас от Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“

Цел:

Популяризиране творчеството и постиженията на младите хора в Габрово. Специфични цели: Популяризиране на постиженията на ученическата общност и образователните институции в Габрово; Утвърждаване на Габрово като културно-образователен център; Развиване на сътрудничеството и обмен на добри практики между ученическите общности; Включване на младите хора в съвместни инициативи, които развиват техните умения и ги ангажират с изграждането и развитието на културния облик на града; Задържане и реализация на успешните млади хора в града.

Дейности:

Дейност 1 – издаване на вестник „Вектор“

През месец юни ще бъде издаден вестник „Вектор“

етапи: Проучване и документиране на постижения на младите хора в гимназиите в града; Подбор на събраните материали; Подготовка на дизайн за вестника; Отпечатване; Популяризиране и разпространение.

Дейност 2 – На 1 ноември 2022 г. сред обществеността на Габрово ще бъдат разпространени флаери, на които ще бъдат отпечатани творби на младежи от Габрово, посветени на Деня на народните будители. Целта на инициативата е да се покажат съвременните млади будители на Габрово, които чрез творчеството си допринасят за повишаване стойността и уважението към празника и ангажират обществеността с неговата значимост.

етапи:

Организиране на срещи на представители на училищните общности за обсъждане на идеите за издаване на флаери; Събиране на творби за флаерите и селектиране на най-добрите, които ще бъдат отпечатани; Разработване на дизайн за флаерите; Отпечатване на флаерите; Разпространение на флаерите сред обществеността – 1 ноември 2022 г.

Резултати:

Реализирането на инициатива ще сплоти и изгради солидарност и подкрепа у младите хора в нашия град, ще ги насърчи за активно участие в общи инициативи, ще стимулира и подкрепи инициативността им за научни и творчески активности и постижения, ще привлече вниманието на обществеността към постиженията на младите хора в града.

-------------------------------------------------------------------------------------

3.

Наименование на инициативата:

Образователен маратон с филмов завършек под надслов „Пътеки към върха“.

Кой кандидатства?

Надежда Трифонова, Габриела Кирева, Донна Кашавелова, ПМГ

Цел:

Обединяване на ученици от различни училища в Габрово чрез организирането на образователен маратон и създаването на документална традиция, посветена на образованието.

Специфични цели: популяризиране на образователните институции в град Габрово; утвърждаването на град Габрово като културно-образователен център; успешна реализация на младите хора в родния град; затвърждаване на образованието като ценност чрез представянето на добрите примери; обмен на добри практики и развиване на сътрудничеството между ученическите общности на територията на град Габрово; включване на младите хора в инициативи, които развиват техните умения и ги ангажират с развитие на културния облик на града; популяризиране на възможностите и достиженията на гимназиите, с акцент върху иновациите и СТЕМ-средата; привличане на общественото внимание върху юбилейния празник на ПМГ „акад. Иван Гюзелев“ чрез документиране на най-важните моменти от миналото и настоящето.

Дейности по проекта:

Провеждане на срещи на представители на училищните общности от четирите гимназии, Обсъждане и разпределяне на екипите, които ще участват в маратона; Подготовка на документален филм за ПМГ „акад. Иван Гюзелев“: проучване и документиране на историческите факти от създаването на училището до днес; подбор на участници, заснемане на интервюта; видеозаснемане, монтаж, изработка на сценарий, редактор, режисьор, озвучаване, снимки с дрон.

Провеждане на образователен маратон: Маратонът ще започне от Музея на образованието и ще премине през четирите гимназии (Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ и Национална Априловска гимназия). Ще бъдат сформирани отбори от по 4 човека, на които ще бъдат раздадени карти с маршрут до съответните училища и различните предизвикателства, които трябва да изпълнят там. Например: „Снимай се със скелета в кабинета по биология в НАГ!“, „Нареди пъзела с геометрична фигура, който се намира в стаята по математика в ПМГ“. Крайната цел на всички участници е да се съберат пред Община Габрово, площад „Възраждане“ и заедно да изгледат филм, посветен на една от образователните институции. Тази година филмът е посветен на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Надяваме се тази инициатива да се превърне в общ проект, който ще се осъществява всяка година, като завършекът на маратона бъде посвещаван на различно училище. Накрая всички заснети филми или различни продукти да бъдат дарени на Музея на образованието.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Наименование на инициативата

Нашият поглед към природата

Кой кандидатства?

Валя Димова Пенева

Цел

Запознаване с проблемите на околната среда и опит да ги решим

Дейности

1-ви етап: Раздаване на брошури, постери и обявяване за идеи (рисунки, колажи, проекти, идеи и др.) за начините, по които бихме могли да помогнем на околната среда.

2-ри етап: Събиране на идеите и награждаване.

3-ти етап: Популяризиране на идеите.

Резултати

Да изберем начини, с които да се обединим и подобрим околната среда.

Време

15-ти септември до 15-ти декември

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Наименование на инициативата:

"Природата е в теб, почувствай я"

Поход към връх Исполин, с пикник, игра "Сливи за смет" за обратния път към лагера - събиране на отпадъци по екопътеката, нощуване в палатков лагер в местността Узана, лендарт, лагерен огън и барбекю, упражнения за раздвижване и медитация.

Кой кандидатства?

Александър Колев, Никола Василев и Мариан Серафимов

Цел:

1. Чрез лендарта и чрез песните и танците край огъня, ние целим да развием креативността и мисленето извън рамката на младежите.

2. Чрез нашия поход до връх Исполин и разказването на историята му ние целим да обогатим общата култура на участниците, както да ги запознаем с локалните природни забележителности.

3. Чрез походът, спортните игри, през свободното време и сутрешните упражнения, целим да накараме младежите да обърнат по-голямо внимание на спорта и здравето.

4. Чрез играта "Сливи за смет" целим да окуражим младежите да обърнат повече внимание на околната среда и опазването ѝ, като приложат наученото за в бъдеще.

5. Чрез похода, спортните игри и медитацията целим да подкрепим хората в това да приложат здравословни навици за техния здравословен начин на живот, както физически, така и психически.

6. Чрез играта "Сливи за смет" подпомагаме община Габрово в почистването на екопътеката Узана - Исполин и колко лесно могат да бъдат от полза на обществото.

7. С цялото събитие ние целим да окуражим младежите да имат повече социални контакти на живо и да се измъкнат от виртуалната клетка.

Време:

2 дни през втората част на август

------------------------------------------------------------------

6.

Наименование на инициативата:

Chaos: Премиера в Габрово

Kой кандидатства?

Недялко Панайотов, студент  по Продуцентсво и мениджмънт на медийни формати (BA Creative Business) в университета NHL Stenden в Нидерландия.

Цел

Целта на инициативата е да се създаде различно събитие, което да привлече интерес както към сериала Chaos, така и към инициативите на Младежкия център в града. Засегнатите теми във формата са значими за младежите от новото поколение и е важно да ги накара да говорят за проблеми, които се пренебрегват. За постигането на тази цел към премиерното събитие ще бъде добавен и панел с въпроси и отговори, с участието на продуцентите на сериала - гости от други градове в България, и от чужбина.

Резултати:

Успешно лятно събитие, което да включи множество доброволци и посетители, да се популяризират сериала Chaos, както и дейностите на Младежкия център.

Време:

7 юли, 2022 между 18:00 и 22:00

Място

Габрово, зала "Възраждане"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Наименование на инициативата:

Благотворителен концерт "Ангелски сърца" - Да помогнем на Теди.

Кой кандидатства?

Илина Даниел Таскова

Цел:

Събиране на средства за Теодора Боянова Тодорова на 13 години от гр. Габрово за операция на гръбначния ѝ стълб и поле за изява на децата от града

Съмишленици в организацията на концерта ще бъдат младежи от града. Като за начало набираме младежи - изпълнители, които да се включат в концерта, след това следва обявяване на събитието като през това време се провеждат и организационни срещи, на които заедно взимаме решенията за провеждането на цялата инициатива. Обсъжда се сценарий, лого, участници и др.

Резултати:

Очакваме резултати, които ще са в полза на младите таланти - вдъхновение, удовлетворение и популяризиране на дейността им, също така очакваме и резултат в събирането на средства за операцията на Теди, която е от жизнена нужда за нея.

Място:

Площад "Възраждане"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Наименование на инициативата:

Габрово в кадър

Кой кандидатства?

Волен Цонев, Доминик Маринов, Беатрис Ватева

Цел:

Да се подбуди креативното мислене на младите хора в Габрово.

Начин:

Фотосафарито ще започне сутринта. Участниците ще имат няколко часа да снимат и обработят фотографиите си. След това журито ще оцени най-добрите снимки. Първите три места получават парична награда и допълнителен сертификат за най-добро представяне. Всички останали ще получат малка утешителна награда и сертификат за участие.

Резултати:

Габровските младежи да направят нови запознанства и да упражнят фотографските си умения.

Брой участници:

Между 50 и 250 човека (има възможност за повече). Ще има предварителна регистрация.

Време:

3-ти септември, Площад "Възраждане"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Наименование на инициативата

Вълшебна пътека – Градище

Кой кандидатства?

НАГ, 8д клас

Цел:

Да направим местността Градище по-достъпно и по-атрактивно място за гражданите в околността и за идващите туристи, да насърчи и подтикне младите хора да водят по-активен и здравословен начин на живот; да привлечем внимание към мястото и да направим обстановката там по-приятна и подходяща и за възрастни хора.

Начин на изпълнение

Ще бъдат включени и други съмишленици в организацията на инициативата.

1. Почистване на пръстта от стълбите и тревата около екопътеките.

2. Подрязване на храстите.

3. Направа и поставяне на пейки и цветни пънчета.

4. Освежаване на маркировката.

5. Направа и поставяне на указателни табели.

Очакван резултат

Очакваме мястото да стане по-приветливо за околните, да привлича повече посетители, които да се наслаждават на уникалната природа. Искаме да бъде достъпно за хора на всякаква възраст.

Време

Месец юли

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

Наименование на инициативата:

Преоткриване на Колодрума-скейт парк

Кой кандидатства?

Християн Златев Крачунов

Цел на инициативата:

Трениране на открито. Място, където тийнейджърите могат да овладеят спортни и технически умения

Начин на изпълнение:

1-ви етап: Почистване на вече съществуващата база

2-ри етап: Полагане на основа на центъра – цимент

3- ти етап: Поставяне на съоръжения с прогресираща трудност, завои, скокове, рампи и платформа за развиване на ,,летящи умения "

4 - ти етап: Откриване

Очакван резултат:

Очакваме да се повиши физическата активност, нивото на спорт и да имаме място, където тийнейджърите да могат да тренират свободно .

Време:

Период на подготовка да бъде до началото на учебната година

Програмата за младежки иницитиви се подкрепя по 

 Проект № BGLD-2.001-0009-С01 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ на Община Габрово се финансира по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г.

 

Летен лагер по предприемачество през юли в Боженци
16 май 2022
ХРИСТО СТОЯНОВ ГОСТУВА В ГАБРОВО С НАЙ-НОВАТА СИ КНИГА
16 май 2022