Община Габрово посрещна гости от пет държави, представители на образователни институции, които са част от проект „Да споделим игрите си!“, координиран от ДГ „Явор“.

Международната партньорска среща включи детски учители и директори на учебни заведения от Румъния, Италия, Република Северна Македония, Литва и Латвия. Всички те бяха посрещнати в Община Габрово, където научиха повече за иновативните подходи в управлението на града и начина, по който важните знания достигат до децата. Гостите бяха приветствани от г-жа Севдалина Ненкова, Директор дирекция „Образование и социални дейности“, която разказа повече за зелените политики на Габрово, иновациите в реализирането на проекти и успешните модели в педагогическата работа с деца. В дискусионната част на срещата бяха обменени мнения и споделен опит за добрите практики в образованието, които дават на децата и учениците възможността свободно да изказват мнението си, да се включват в различни инициативи и да учат играейки.

Срещата приключи с пожеланието изпълнението на подобни международни проекти да продължи, като г-жа Ненкова покани гостите да се върнат отново в Габрово и дори още това лято, за да бъдат част от споделянето на важен опит и знания по време на екологичния фестивал „Узана поляна фест“.

РИМ – Габрово отбеляза 140-годишнината на музейното дело в града с луксозно издание „Летопис на Историческия музей в Габрово“
5 май 2022
Декларацията на Шуман – началото на обединена и силна Европа
9 май 2022