В навечерието на тържественото честване на 140-годишнината на Историческия музей в Габрово бе издадена луксозна книга с богат снимков материал – „Летопис на Историческия музей в Габрово“. Хроникиран е периода от 18 февруари 1883 до 1 ноември 2021 г. Съставителите, Росен Йосифов и Катя Гечева, маркират най-важните моменти от създаването на първия музей в Габрово, на който РИМ – Габрово е пряк приемник.

С „Летопис на Историческия музей в Габрово“ се продължава традицията за отбелязване на 80, 90, 100, 120, 130 и догодина 140-годишнината от началото на музейното дело в града ни. На 275 страници с над 450 илюстрации са показани основните дейности на музея: да опазва културното наследство, да организира събирателската дейност за обогатяване на своите фондове, да популяризира историческите личности и събития, свързани с Габрово и Габровския край, чрез постоянни експозиции, печатни издания, временни изложби и др.

В изданието са представени всички награди, с които е отличена най-старата културна институция в Габрово. С биографии са представени председателите на Историографското дружество „Габрово“, ръководителите на музея от 1949 г. до днес и други личности.

Летописът може да бъде закупен от музеен обект „Дечкова къща“.

Гергьовденски празник с Оркестър "Габрово"
5 май 2022
Община Габрово посрещна гости по проект „Да споделим игрите си!“
5 май 2022