Тематични срещи с родители проведоха специалистите от Превантивно-информационния център към Община Габрово.

За разговор по проблемите, свързани с рисковото поведение сред тийнейджърите,  бяха поканени родители на ученици от ПГТ „Пенчо Семов” и от „ОУ „Неофит Рилски”. В двете училища за трета поредна година се реализират национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества сред подрастващите.

В две поредни вечери специалисти и родители дискутираха рисковете и трудностите, през които преминават децата, навлизайки в юношеството, предизвикателствата пред родителите, свързани с този специфичен за младежите период, както и необходимостта от обединяване на усилията на психолози, педагози и родители, за да подпомогнат развитието на децата, тяхното израстване и превръщането им в пълноценни и уверени млади хора.

Родителите бяха запознати с резултатите от проведени проучвания сред деца и младежи в Габрово относно техните нагласи спрямо употребата на психоактивни вещества, както и с рисковете, които крият придобилата все по-широка популярност сред учениците употреба на  електронни устройства за пушене и използването на райски газ за забавление.

Организаторите благодарят за подкрепата на педагогическите съветници в двете училища – г-жа Поля Помакова и г-жа Петя Тошкова, както и на присъствалите родители, които макар и в камерен състав, участваха активно в дискусиите. Предвид сериозността на засегнатите проблеми и теми, Превантивно-информационен център - Габрово ще продължи да търси форми за контакт и привличане на общественото внимание към подобен род срещи, които са в полза на децата и техните семейства.

 

Дванадесет проекта ще бъдат финансирани по Програма Култура
3 май 2022
Първите наградени от депозитната вендинг система
3 май 2022