Един различен час имаха днес деветокласниците от Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна. Младежите се срещнаха с представители на Превантивно-информационния център по зависимости към Община Габрово и на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Габрово, за да дискутират темата за употребата на психоактивни вещества и пътната безопасност.

Като млади хора, на които в обозримо бъдеще предстои да получат свидетелство за управление на МПС, за тях беше интересно и полезно да научат как влияят наркотиците и алкохолът върху възприятията и поведението на водачите и каква е наказателната отговорност за нарушителите. Запознаха се с актуални данни за правонарушенията, свързани с шофиране след употреба на психоактивни вещества, анализираха казуси и конкретни житейски ситуации.

Занятията се реализират в рамките на превантивна програма „Спри! Дрога на пътя“, чиито основни цели са ограничаване на рисковото поведение на младежите, развиване на личната им социална и гражданска отговорност и осъзнаване на вредните последици от злоупотребата с психоактивни вещества и шофирането под тяхно въздействие. Програмата е разработена от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Община Габрово, и е одобрена за осъществяване, съгласно Наредба № 6/11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката

Лазаруване в Етъра
18 април 2022
НДЕФ ще отличи ученици в конкурс за „Натура 2000“
18 април 2022