Националният доверителен екофонд (НДЕФ) за шестнадесета поредна година обяви награда за природозащита на името на Мими Праматарова – първият директор на Национален парк „Рила“.

Съорганизатори на проявата са Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“.

„Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“ е темата на литературен конкурс, в който могат да участват ученици от средните училища в България, родени между 1 януари 2004 г. и 31 декември 2006 г.

Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ е най-сериозната инициатива за съхраняване на природното наследство и устойчиво развитие в райони със запазена природа.

Участниците могат да напишат стихотворение, разказ или есе с обем до 1 000 думи. Текстът трябва да е на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта. Журито ще оценява съответствието с темата, въздействието и литературните качества на творбата.

Ще бъдат присъдени три награди: първа – кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева; втора – грамота и еднократна стипендия от 300 лева; трета – грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

Крайният срок за изпращане на произведенията е 26 май 2022 г. на електронен адрес myclimate@ecofund-bg.org. Имената на победителите ще бъдат обявени на 10 юни 2022 г.

Пълните условия за участие, формулярът за кандидатстване и полезна информация по темата са публикувани на интернет страницата на НДЕФ.

Снимка: НДЕФ

Дискусия в НГПИ „Тревненска школа“ на тема „Наркотици и шофиране – рискове и последствия“
18 април 2022
Затваряне на тунела под хотел "Балкан"
19 април 2022