Проектът за приемна грижа – „Приеми ме 2015“, се удължава до края на 2022 година. Габрово е сред 167-е общини партньори и сключи допълнително споразумение с Агенцията за социално подпомагане, която е основен бенефициент.

В областта в момента са утвърдени 52 приемни семейства – по 8 за Габрово и Севлиево, 21 за Дряново и 15 за Трявна. Свободните приемни семейства са 14, а в 38 се отглеждат 55 деца в риск.

През миналата година в приемни семейства от Габрово са настанени три деца, други три са били изведени – две са осиновени, а едно е завършило средното си образование. В Трявна са настанени три и са изведени шест деца – от тях три са осиновени, две са реинтегрирани, а едно дете е настанено в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).

В Дряново през 2021 г. е настанено едно дете, изведени са пет, като две от децата са реинтегрирани, други две са настанени при близки и едно е осиновено. В Севлиево в приемни семейства са заживели три деца, а са изведени пет – две са настанени в Дом за медико-социални грижи за деца, две в ЦНСТ и едно дете е върнато при роднини.

Професионалните приемни родители се назначават на граждански договори за срока на настаняването на децата. За едно дете получават 150% от минималната работна заплата, която все още е 650 лв., за две деца – 160%, за три или повече настанени деца в едно приемно семейство се изплащат 170% месечно.

В следващия период заплатите на родителите и издръжката на децата ще са за сметка на държавния бюджет по програма „Подкрепа за децата и семействата“. Възнагражденията на администраторите, счетоводителите и служителите в екипите по приемна грижа и през 2022 г. ще се поемат от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Областният екип по приемна грижа включва четирима социални работници и един ръководител, обслужващи услугата в общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево. Те осъществяват обучения и оказват психологическа подкрепа на приемните семейства.

Офисът на Областния екип по приемна грижа се намира в сградата на Община Габрово – пл. „Възраждане“ № 3, ет. 3, стая 317. За контакт: тел. 066 818 384, ел. поща priemna-grizha@gabrovo.bg.

До 1500 лева годишно за двойките с репродуктивни проблеми в Габрово през 2022 г.
7 януари 2022
Жълт код за снеговалеж на 11 януари
10 януари 2022