По предложение на кмета на Габрово, местният парламент актуализира Правилника за финансово подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми в общината.

Гласуваните от Общинския съвет промени ще дадат възможност и ще се осигури подкрепа на повече семейства. След актуализацията на правилника, право на подкрепа ще имат младите двойки с репродуктивни проблеми, които са решили да живеят в Габрово, тъй като условието за уседналост на територията на общината беше променено от 3 години на 1 години и 6 месеца за поне един от партньорите.

Актуализиран беше и размерът на средствата за финансово подпомагане, което ще даде възможност за покриване на разходи за лекарства и манипулации. Подкрепата беше увеличена с 500 лв. Така двойките с репродуктивни проблеми вече ще могат да получат средства в размер до 1500 лв. годишно, за които имат право да кандидатстват три последователни години.

Приет бе и конкретен срок - до 6 /шест/ месеца за подкрепа на криоконсервация /замразяване/ на предимплатационни ембриони.

Вече девет години Община Габрово подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми по пътя им до инвитро процедурата. През 2020 г. и 2021 г. Община Габрово подкрепи общо 36 двойки с репродуктивни проблеми, в които до момента се родиха 12 бебета.

Община Габрово кандидатства за двора на ДГ „Първи юни“ по „Красива България“
6 януари 2022
Удължават проекта за приемна грижа с още една година
7 януари 2022