Община Габрово внесе проект по програма „Красива България“ за благоустрояване на дворните площи в детска градина „Първи юни“. Планираната обща стойност на предложението е 433 861 лева. От тях 303 876 лева са собствени средства от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е в рамките на 2022 г.

Разработката предвижда обособяване на пет площадки за игра на децата от 3 до 6 години и една за най-малките в яслената група. Уредите ще създават възможност за люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене. 

За обекта е заложено ледосветление, което сега липсва, ремонт на оградата и на прилежащите пространства. Ще бъдат монтирани беседки, пейки, маси и съдове за отпадъци.

Към момента в двора на детското заведение има 20 съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасност на площадките за игра. Целта е да се създаде достъпна, сигурна и облагородена среда.

Кандидатите за финансиране по програмата са задължени да предвидят обучение за придобиване на професионална квалификация. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда безработни лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги. Подборът на проекти е на конкурентен принцип.