Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13 ще продължи да функционира и през следващата година. С допълнително споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са договорени още 172 154 лв. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта става 967 381 лв.

В центъра се предоставя безплатно педагогическа подкрепа и ранна интервенция на деца с увреждания, здравна консултация и превенция на заболяванията. Малчуганите до 7 години и техните родители ползват съвети за постъпване в училище, за семейно планиране и родителски умения.

От стартирането на проекта през 2016 г. в специализираните услуги са обхванати над 470 деца и техните семейства. През 2021 г. са сключени повече от 50 нови договора. Голяма част от дейностите се извършват на място в детските и учебните заведения в града и техните филиали в селата Поповци, Враниловци и Яворец.

През месец юли 17 бъдещи първокласници от рискови групи са участвали в лятно училище. „Традиционно и тази година интересът към логопедичната подкрепа е най-голям, като заедно с това се наблюдава и завишено търсене на психологическото консултиране на деца и техните семейства.“, споделят специалистите.

В комплекса работят психолог, специален педагог, логопед, социални работници, медиатор, лекар-педиатър, медицинска сестра, акушер-гинеколог, акушерка, рехабилитатор и юрист. Освен за своите потребители екипът има и инициативи за хората от общността, сред които творчески работилници, празници и тематични беседи.

Информация относно Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства родителите могат да получат на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg

Снимки: https://www.facebook.com/ – КСЗУДС 

Сключен е договорът за доставка на депозитна машина за отпадъци
22 декември 2021
Екологичната Коледа на Регионалното депо
23 декември 2021